Re: [fedora-india] FUDcon India 2011 Press release.