Hello,

We have freeipa installed in our environment with two master replica servers but only one have CA installed.
I tried to install CA also at the second server but got error during communication with first replica "HTTPError: 502 Server Error: Proxy Error".
Server's OS: "Ubuntu 16.04.3 LTS (Xenial Xerus)"
ipa version: 4.3.1, API_VERSION: 2.164

Collected logs from ipa-ca-install and other logs are in attached file "ipa_ca_install_logs"

If you will require more logs please write.

Thank you for checking and any provided advice.

With kind regards,
--


Ján Gardian
Security Software Specialist

CYAN Research & Development s.r.o.
Palackého třída 879/84, 612 00 Brno, CZ

Upozornění: Tento e-mail včetně všech příloh je důvěrný a může být předmětem obchodního tajemství. Pokud nejste zamýšleným adresátem, upozorněte prosím ihned odesilatele, zničte všechny kopie z Vašeho systému a nevyzrazujte nebo nepoužívejte tyto informace k žádnému účelu.
Notice: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, notify the sender immediately, destroy all copies from your system and do not disclose or use the information for any purpose.