[CoreOS] Fedora CoreOS APAC Meeting minutes 2019-01-22