[CoreOS] Fedora CoreOS APAC Meeting Minutes 2018-11-27