[CoreOS] Re: Fedora CoreOS APAC Meeting minutes 2019-01-22